تبلیغات
تانگ سودو استان فارس - مسئولین استان فارس
مسئولین بخش آقایان

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در سبک

آقای مجتبی رضایی

نماینده و رئیس سبک در استان

آقای امیرحمزه رضایی

نائب رئیس استان فارس

آقای محمد رضا گلخن

مسئول کمیته آموزش

آقای عباس شریفی

دبیر استان فارس

آقای محمد امین خورسندی

مسئول کمیته آزمون

آقای سید حامد موسوی

مسئول کمیته فنی استان

آقای سعید همتی

مسئول کمیته استعداد یابی

آقای هادی فضلی

مسئول کمیته هنرهای فردی و آکروبات

آقای علی اصغر گلکار

مسئول کمیته انفورماتیک

آقای محمد قاسم پور

مسئول کمیته بازرسی و انظباطی

آقای محمد دهداری

دبیر اجرایی استان

آقای محمدرضا زارعیان

مسئول کمیته مطبوعات

آقای مجتبی راد

مسئول کمیته داوران استان


مسئولین استانی بخش بانوان


به زودی بروز رسانی میشود

درباره سایت

  • با سلام .
    این وب سایت مطعلق به سبک تانگ سودو استان فارس به ریاست استاد مجتبی رضایی نماینده سبک در استان می باشد .

تصاویر منتخب 2

تانگ سودو استان فارس

اطلاعات سایت